zrestaurované zábradlí a branku - vstup do technického kanálu