Restaurátorské práce

Restaurování kovaných zábradlí - realizace 2019-2020. Prace proběhly v rámci revitalizace zámecké zahrady a oranžerie. Jednalo se o restaurování 25 polí zábradlí v aleji, zábradlí na zdi u kašny, zábradlí a branky u vstupu do technického kanálu. Zábradlí bylo poškozeno vlivem koroze a neodbornými předchozími zásahy. Zlacení bylo obnoveno v původním rozsahu.

zámek Dobříš realizace 2019 - 2020