Restaurátorské práce

Jednalo se o restaurování litinového plotu a brány, kde došlo k mechanickému poškození polí sousedících s bránou a ke svěšení křídel v důsledku popraskání litinového odlitku. Křídla brány jsou odlita z jednoho kusu, pouze odlévané špičky jsou šroubované. V minulosti byla provedena neodborná oprava, prasklé prvky byly svařeny pouze povrchově nikelitovými elektrodami a ihned došlo k prasknutí na rozhraní svarového kovu a litiny. Kotvení plotových polí do pískovce bylo zcela zkorodované a korozní produkty trhaly kámen, proto byly kotvy zhotovené nové z nerezavějící oceli.

Fürstenberský palác 2014, Praha