Restaurátorské práce

Restaurování kování dveří hlavního sálu

Lobkovický palác 2007, Praha