Restaurátorské práce

Restaurování litinové brány a plotu, nové kované zábradlí na terase paláce - realizace 2011. Litinová brána byla poškozená nárazem auta v sedmdesátých letech minulého století. Oprava byla provedena nedbale a měla nevalnou řemeslnou úroveň. Prasklé prvky byly pouze provizorně svařeny, původní kované šrouby průměru 14mm s masivní hlavou byly nahrazeny šrouby M12 jejichž hlava byla překována. Ve spojích vznikla vůle a došlo proto k svěšení křídel. Šrouby s kovanou hlavou se proto musely zhotovit nové dle původního provedení a vyměnit. Na historické fotografii z roku 1907 jsou vidět původní diagonální táhla, která bránila svěšení křídel. Táhla byla zhotovená nová s možností rektifikace.

Salmovský palác, Praha