Restaurátorské práce

Restaurátorské a kovářské práce - realizace 2012. Opravu a památkovou obnovu vnějšího pláště budovy prováděla firma Konsit a.s., pro kterou jsme prováděly restaurátorské a kovářské práce. Jednalo se o restaurování kovaných okenních mříží, dveří, vrat, vlajkových žerdí, luceren a bronzové pamětní desky.

Petschkův palác, Praha