Restaurátorské práce

Restaurování dveří do Hodovní síně Císařského paláce z ochozu nad třetí branou, přestavba hradu provedené architektem Josefem Mockerem v letech 1877- 1899. Kombinace ocel, dřevo, cínování. Stav před restaurováním - povrchová úprava zničená, rozsáhlá koroze, zbytky cínování hřebů. Kované hřeby na vnitřní straně dvakrát zahnuté. Bylo nutné zhotovit nové, hřeby při narovnání praskaly a při překování se staré železo třepilo.

hrad Karlštejn, restaurovaní okovaných dveří - realizace 2019